Historie VFB NL

Afbreken bovenleiding 1990          Sporen in aanbouw Realp 1990           Spoorlijn in verval

1991furka24

Het onderstaande artikel is opgesteld door Ruerd Halbertsma, VFB pionier en lid van het eerste bestuur van de VFB Sectie Nederland. Het ingekorte artikel is in verhaalvorm gepresenteerd tijdens de viering van het 20 jarig bestaan van de Nederlandse sectie op 30 oktober 2010.

In 1989 liepen vier mensen met het idee rond om een Nederlandse sectie van de Verein Furka-Bergstrecke (VFB) op te richten. Frans de Jong was al in 1985 in Gletsch geweest en is een van de eerste Nederlandse leden van de VFB. Op beurzen gaf hij bij de stand van de Vereniging Spoorgroep Zwitserland samen met Jan Willem Oosterom aandacht aan de Furka. Lion Tokkie ontmoette op een Duitse Regionalbijeenkomst Frans de Jong en sprak later met Frans en Ferdinand Kreuzer over een mogelijke sectie. Ruerd Halbertsma werkte in 1989 aan de Strecke als Fronarbeiter en ontmoette daar Wolfgang Schmidt. Zij spraken over de mogelijkheden voor een sectie, Wolfgang gaf hem de naam van Frans door als mogelijke andere initiatiefnemer.

We kregen telefonisch contact en op 18 oktober 1989 was de eerste bijeenkomst van de vier oprichters, gevolgd door een maandelijkse bijeenkomst daarna. We schreven alle Nederlandse leden van de VFB aan of ze lid wilden worden van een Nederlandse sectie en op de oprichtingsbijeenkomst wilden komen. Het hoofdbestuur van de VFB steunde ons initiatief. Ze wilde graag dat secties regionaal nieuwe leden worven en dicht bij ze konden staan en makkelijker activiteiten konden organiseren. In Nederland was een officiële vereniging om bijeenkomsten te organiseren juridisch noodzakelijk. Ook het bezoek aan een notaris was hiervoor noodzakelijk.

Op 12 mei 1990 was de eerste bijeenkomst, en dus oprichtingsvergadering, van de sectie Nederland. Er waren een kleine 20 mensen aanwezig in De Bilt. Het eerste bestuur werd gevormd door Frans de Jong, Jan Willem Oosterom, Ruerd Halbertsma en Ton Otten. Interessant detail: in de beginjaren kon men lid worden van de Zwitserse vereniging, of de Nederlandse sectie of van beiden. Later is dit afgeschaft.

Het eerste jaar zijn we vooral bezig geweest met publiciteit en nieuwe leden winnen. Er kwamen artikelen in diverse bladen als Op de Rails, De Koppeling, Miniatuurbanen, Railnieuws etc. en we waren aanwezig op beurzen, zoals Rail 90. Aan het eind van 1990 hadden we 48 leden. Het bestuur ging in oktober naar Realp voor de Aufrichtefeier voor de nieuwe locloods en de eerste ritten met de Weisshorn tot de Steffenbachbrücke en Frans ging naar Hamburg voor de ontscheping van de Vietnamlocs.

Namens de initiatiefnemers gaf Ruerd aan dat hij erg blij was dat we nog steeds zo florerend bestaan. We zijn professioneler geworden. Van een getypt mededelingenblad tot een mooi eigen tijdschrift (overigens wilde de VFB-algemeen in het begin niet dat we een eigen tijdschrift o.i.d. hadden!), een mooie website, goed lopende Fronarbeiterwochen en eigen uitgaven zoals video’s en dvd’s.

Onze Nederlandse sectie heeft zeker een mooie toekomst. Op de volgende 20 jaar!

De belangrijkste bewoners Tiefenbach Schaft in Barakkendorp Realp      Remise Realp in aanbouw