Bestuur

Het bestuur van onze sectie ziet er op dit moment als volgt uit:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Public Relations:

Functies buiten het bestuur:

Website:

Delegierten:

Delegierten zijn de personen die door de ALV zijn aangewezen om de Nederlandse sectie te vertegenwoordigingen tijdens de jaarlijkse Delegierten Versammlung in Zwitserland. Tijdens die vergaderingen (te vergelijken met onze ALV) kunnen besluiten worden genomen m.b.t. tot de centrale vereniging(VFB)