Foto’s

Bij het restaureren van de site is gebleken dat er veel recente informatie ontbreekt. Daaronder ook foto’s van werkweken e.d. Aan een ieder die fotomateriaal bezit het verzoek om de foto’s aan te leveren aan webmaster@furkabahn.nl.

Peter Steenmeijer

Leave a Reply